شرایط و قوانین ثبت برند :


طبق ماده 1 قانون علائم و اختراعات،علامت تجاری عبارت است از هر نوع علامتی اعم از نقش،تصویر،حرف،رقم،عبارت،م هر و غیره که برای تشخیص محصول صنعتی انتخاب می شود.نام تجاری سمبل و نماد یک کالا می باشد که می تواند از طریق آرم،ترکیب صدا پیام مورد نظر را به مخاطب منتقل نماید.
منظور از برند همان علامت یا نماد و یا نشان شرکت می باشد.هر فردی که فعالیت تجاری و بازرگانی دارد می تواند علامت تجاری مختص به خود را انتخاب نماید.به شرط آنکه این علامت را در اداره ثبت شرکت ها ثبت نماید.

نام تجاری فرصتی برای اثربخش کردن و متمایز نمودن و ماندگار کردن کالا و محصولات می باشد.
نام تجاری اگر فارسی باشد باید دارای یک مفهوم در لغت نامه دهخدا باشد و متناسب با فعالیت شرکت باشد.توجه مصرف کننده را جلب نماید.
ایجاد نام تجاری نشان دهنده سرمایه گذاری بر روی یک محصول می باش.بنابراین سازمان ها برای اینکه از سوء استفاده سودجویان جلوگیری نمایند بایدبرند خود را ثبت نمایند.زمانی که یک برند ثبت می شود باعث می گردد که نام و نشانی که برای محصول انتخاب شده است به درستی به کار رود و از آسیب ها محفوظ بماند.
در ایران ثبت علامت تجاری بر عهده اداره مالکیت صنعتی می باشد.
ثبت برند مزایای بسیاری دارد که یکی از آن ها این است که از عرضه کالاهای مشابه توسط اشخاص دیگر تحت علامت تجاری که به طور گمرا کننده ای مشابه علامت تجاری دیگر است جلوگیری می نماید.

داشتن علامت تجاری و ثبت نمودن آن اجباری نمی باشد.به بیان دیگر اشخاص این اختیار را دارند که برای محصول یا کالای خود علامت یا برند انتخاب نمایند و یا علامتی اختیار نکنند.اما در مواردی که دولت داشتن علامت را الزامی نموده است مثل تولید و وارد نمودن کالاهایی که برای مصرف مستقیم بر روی بدن انسان استفاده می شود داشتن نام تجاری ضروری است(مثل کالاهای دارویی و پزشکی و مواد غذایی).این کالا ها باید دارای برچسب حاوی نشانی کشور سازنده و شماره ثبت علامت در ایران باشند.
مدت اعتبار ثبت علامت 10 سال از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت می باشد.این مدت با پرداخت هزینه تعیین شده توسط متقاضی ثبت برای دوره های 10 ساله قابل تمدید می باشد.

مدارک ثبت برند:

مدارک ثبت برند در اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است.

اشخاص حقیقی :







 1. [][]کپی شناسنامه و کارت ملی
  []کپی کارت بازرگانی در صورتی که نام برند حاوی حروف لاتین باشد
  []کپی جواز فعالیت

اشخاص حقوقی :


 1. [][]کپی شناسنامه و کارت ملی


  []کپی روزنامه رسمی
  []کپی جواز فعالیت
  [] کارت بازرگانی در صورت انتخاب برند حاوی حروف لاتین

برای اطلاع از نحوه ثبت شرکت و خرید و فروش شرکت نیز می توانید به سایت موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر مراجعه نمایید.